... and when the day is done

(2007) Er det godt å kunne sjå tilbake på ein laurdag med mykje velgjort arbeid, der mange timar har vorte lagt ned for idrettslaget, utanom dei som sløva på Color Line Stadion;-) Ved sida av alle som var involverte i kampen til gutelaget, har det mellom anna vore tombola på Spar, ein gjeng har lagt inn straumkabel til huset ved grusbana, det har vore henta ned fjellpostar, -og så vi som har vore på Duestøylen og er så fornøgde med innsatsen og stolte av oss sjølve at vi dokumenterer det i bildeHer slappar nokre av oss av etter nesten avslutta gjerning for dagen. Billedgalleri ligg under ski i venstremargen.

DUESTØYLEN 20. OKTOBER 2007

Ikkje det travlaste dugnadsåret, men denne dagen fekk vi gjort mykje. Takka vere god organisering av Idar, der ting var på plass og arbeidsfordelinga gjennomtenkt, samt Ingebrigt med maskina; fekk vi lagt ned to bruer, flytta scootertilbygg og lagt stein og singel i grunnen og sett det på plass att, laga rekkverk på brua på Sveinhaugen og fjerna gamlebrua ved oppkøyrsla til Vidar.

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no

Org.nr:971369418

Dagens kamper i krets
trykk på teksten
A-lag   Stadlandet /Åheim

sibelco.png

Terminlister og tabeller


1. mai løpet Åheim 2016

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg
sibelco789.png