ÅRSMØTE ÅHEIM IL 2016

 SAK 10: VALG

Valnemnda har vore: Tormod Hvattum,
                                Kristin Aarsnes
                                Lena Landsverk Sande.

 

        Hovudstyre:

                    Leiar:              Lars Tore Bakkebø.             
              Nestleiar:              Tina Solvåg Løvold             
        Styremedlem:              Magnar Bakke                     
        Styremedlem:              Lilli Ann Bakkebø               
              Sekretær:              Geir Nielsen                        
                     Vara:              Pål Hellebust                        
                     Vara:              Bjarte Løvold                        

 

Fotballgruppe:

                Leiar:              Pål Hellebust                       
    Styremedlem:              Geir Nielsen                        
    Styremedlem:              Nina Espeland                     
    Styremedlem:              Sissel Kragset Vik               
Materialforvaltar:              Lars Tore Bakkebø             

Banevedlikehaldsnemnd:

Leiar/Banemeister:       Bjarte Løvold                                
                                  Frode Slagnes
                                  Jan Brobakke                                 
                                  Roger Bruland                       
                                  Terje Løvold                     
                                  Pål Hellebust,                                
                                  Per Ove Brenne,                             
                                  Tore Nystøyl                                   

 Trim gruppe:

Leiar:                         Guttorm Rimstad                               
Medlemar:                  Iren Synnøve Karlsen, 
                                 Terje Løvold, 
                                 Katrine Rimstad, 
                                 Gunn Anita Brenne Hasund, 
                                 May Christine Karlsen                       

 Ski gruppe:

Leiar:                        Ole Magne Kvalsvik                        
Løypeansvarleg:         Idar Berget 
                                 Asgeir Hasund 
                                 Tormod Hvattum   
                                 Ingebrigt Berget                              

 

Friidrettsgruppe:

Leiar:                    Ole Magne Kvalsvik                           
                             Jon Sivert Thue
                             Leif Løvold 
                             Rita Merete Kjøde  
                             Gudrun Borg                                           

 

Valnemnd for 2017
Kristin Otneim Aarsnes                   (1 år att)
Lena Landsverk Sande                    ( 2 år att)
Jonny Hellebust                             (Ny for 3 år

Kontakter
Trykk på teksten
Kart

Åheim kunstgress 7-er
Åheim gras

E-post Hovedstyre: styret@aaheim.no
E-post Olivin-cup:
olivincup@aaheim.no

Leiar Hovedstyret:  Lars Tore Bakkebø,   6146  Åheim
Tlf. 700 24 378   (Priv.) 917 95 837 (Mob.)
E-post: 1524@online.no
 
Leiar Fotballgruppa: Pål Hellebust
E-postadresse:paal.hellebust@gmail.com                                                                                    

 
Leiar Friidrettsgruppa:Ole Magne Kvalsvik, Vidnes,6144 Sylte
Tlf. 70 02 20 91(Priv.) 911 84 479(Mob.)
olemkv@outlook.com
 
Leiar Skigruppa:Ole Magne Kvalsvik, Vidnes,6144 Sylte
Tlf. 70 02 20 91(Priv.) 911 84 479(Mob.)
olemkv@outlook.com
 
Leiar Trimgruppa:


 

Klubbnummer: 15110005
Adresse: Postboks 17
Postnr./sted: 6146 Åheim


E-postadresse:paal.hellebust@gmail.com      

Kommune: Vanylven
Hjemmeside: www.aaheim.no

Draktfarge (trøye): Hvit

Leder:Pål Hellebust

Kontaktpersoner 2016

A-lag   Stadlandet /Åheim

Kontaktperson: Jarle Leikanger, margaol@online.no, 41233931
Trener:             Sverre Leikanger, jet-leik@online.no, 41233930
Trener:             Margareth Leivdal, margaol@online.no, 90665029
Trener:             Per Kenneth Hovdevik  
E-post :            per.kenneth.hovdevik@selje.kommune.no, 46898848

3.divisjon avdeling 3 - Sogn og Fjordane Fotballkrets

Åheim J16
Kontaktperson :Geir Nielsen, geir.nielsen@vanylven.kommune.no , 47280090 Trener :             PålHellebust, paal.hellebust@gmail.com    , 97061990

 G16 Åheim/Vankam/ÅVK

Kontaktperson: Geir Nielsen, geirnielsen@gmail.com, 47280090                  Trener:             Svenn Westerås, svweste@online.no, 45217037

 Åheim G12
Kontaktperson: Ottar André Sande, ottar.andre.sande@vanylven.kommune.no, Trener:             Ottar André Sande,  91005001
Trener :            Jermund Vidar Rekkedal, jerrek@frisurf.no , 91643119 

Åheim G9
Kontaktperson:   Silje B. Hellebust, sie-bj@online.no, 95750161
Trener:               Øistein Kriken, krikens@stayon.no, 91540992 

Åheim G8
Kontaktperson:   Kristin Otneim Aarsnes,
E-post:               kristin.otneim.aarsnes@selje.kommune.no, 99604080  Trener:               Beate H Aasen, , 41235204 

Kart.

http://www.sunnmorskart.no/

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no

Org.nr:971369418

Dagens kamper i krets
trykk på teksten
A-lag   Stadlandet /Åheim

sibelco.png

Terminlister og tabeller


1. mai løpet Åheim 2016

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg
sibelco789.png