Styret  2017

Valnemnda har vore:         Kristin Otneim Aarsnes                                 
                                       Lena Landsverk Sande.              
                                       Jonny Magne Hellebust

Hovudstyre:       
Leiar:                          Lars Tore Bakkebø.
Nestleiar:                    Veronika B Jensen
Styremedlem:             Kristin Otneim Aarsnes                      
Styremedlem:             Ine Helene Flister              
Sekretær:                   Geir Nielsen                                             
Vara:                          Lilli Ann Bakkebø                                   
Vara:                          Bjarte Løvold                        

 Fotballgruppe:
 
Leiar:                         Geir Nielsen
 Styremedlem:             Nina Espeland 
Styremedlem:              Sissel Kragset Vik                   
Styremedlem:              Daniel Rakvåg Kriken
Materialforvaltar:          Lars Tore Bakkebø             

Banevedlikehaldsnemnd:
Leiar/Banemeister:       Bjarte Løvold
                                   Frode Slagnes
                                  Jan Brobakke    
                                  Terje Løvold 
                                  Tore Nystøyl                                                                   
                                  Per Ove Brenne,   
                                   Kjell Berge                                  

Trim gruppe:

Iren Synnøve Karlsen,                                   
Terje Løvold,                                   
Berit Thue                                   
Gunn Anita Brenne Hasund,                                   
Mari-Ann Kvalsvik Løvold                                                        
Kjell Berge                                 
Freddy Svastuen

Ski gruppe:
Leiar:                      Ole Magne Kvalsvik                        
Løypeansvarleg:       Idar Berget                                 
                               Asgeir Hasund                                 
                               Tormod Hvattum                                  
                              Ingebrigt Berget         
Friidrettsgruppe
:
Leiar:                      Ole Magne Kvalsvik                                                        
                              Jon Sivert Thue                             
                              Leif Løvold                               
                              Rita Merete Kjøde                               
                              Gudrun Borg                                           

 

Valnemnd for 2018  
Lena Landsverk Sande
 (1 år att)
Jonny Hellebust          ( 2 år att)  
Kjell Brenne               (Ny for 3 år)

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski

Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

vipps-logo.png

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg

Vipps logo   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco