Karusellavslutning fredag 9. mars

SPREK GJENG: Deltakarane i siste løp klare til å legge i veg.
SPREK GJENG: Deltakarane i siste løp klare til å legge i veg.

Femte og siste løpet i vinterkarusellen samla 21 deltakarar. Ein småsjuk Inge Visnes var raskast rundt løypa med ei av sine beste tider siste åra. Det tyder godt framover når han får sykja or kroppen. Imponerte gjorde også Maria Borg, som med 14.09 sprang på den fjerde beste tida på kvinnesida i løpet. 

Atten av dei som har delteke i karusellen i år har minst fire løp og får premie for det. På avslutningsløpet var det som vanlleg også trekning av gåvepremiar frå Sparebanken Møre og Marine Harvest. Og ikkje minst var det ein glad vinnar i Margrethe Sylte, som vann gåvekortet på 500 kroner frå Selje Sport og fritid.
Vel blåst, no er det berre å sjå fram mot 1. mailøpet.

vinterkarusell_2017og18_loep5.doc

Innkalling til årsmøte i Åheim IL

Sted: Klubbhuset på Åheim stadion
Tid: Torsdag 22.mars kl 19:00

Saker til årsmøtet må vere styret i hende
seinast ei veke før årsmøtet, 15.mars kl 19:00
Saker må sendast inn på epost aaheim.il@gmail.com.
Alle stemmeberettiga medlemmer kan fremje saker

Styret i Åheim IL

Karusellen fjerde runde

img_6759.jpg

Fjerde runde i vinterkarusellen starta onsdag 14.2. I sur, kald vind og på skiftande underlag gjennomførte ti deltakarar på gode tider med omsyn til vind og underlag. Laurdag møtte elleve stykke fram til ein god del betre forhold og kvitterte med svært sterk springing. Ikkje minst imponerande at to jenter kom godt ned på 14-talet, og med Tiril heilt frisk att i siste løp kan det verte tre? Fredrik og Øyvind synte at dei er i god rute og var ikke langt bak sine sterke persar, og fleire av dei enno yngre også anten persa eller synte at dei med trening fram til siste løpet kan klare å pynte på bestetidene.

vinterkarusell_2017og18_loep4.doc
vinterkarusell_2017og18_loep4.pdf

Medlemskontingent 2018.

Åheim IL håpar at flest muleg har betalt kontingent og vil støtte opp under arbeidet vårt. Prisane er i år slik:

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
Barn under skulealder  (en foresatt er medlem)    0 kr
Aktive Fotball 500 kr o/ 16 år
400 kr u/16 år
  Dametrim 500 kr o/ 19 år
200 kr u/16år
     

Det vil seie at eit barn som er med på fotball skal betale 400,-

Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

Vinterkarusellen startar opp att

12247194_10153630735426352_7865230177504558544.jpg

Laurdag er det klart for ny runde i vinterkarusellen. Vi legg opp til løp på desse datoane:
Laurdag 25.oktober kl 15.00
Tysdag 26. desember kl 13.00
Laurdag 20. januar kl 15
Onsdag 14. februar kl 18
Fredag 9. mars kl 18

Vi håpar mange vil kome og delta og ta med seg andre, både for ein frisk trenings-/trimtur og for det sosiale og hyggjelege i eit felles tilbod. Kanskje kan det også vanke ein liten trekningspremie

FRIIDRETT 

117918_thumb.jpg

Tar litt springetrening framfor 1. mailøpet også i dag torsdag 28.april, for dei yngre ca 18.30 - 19.15. For aldersgruppa ca 10 - 49 år frå ca 19.30 - 20.15.

Framover vil vi framleis ha trening, i alle fall for dei eldre, frå torsdag 12. mai og utover, der vi trenar meir stemneretta.  

 

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski

Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

vipps-logo.png

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg

Vipps logo   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco