1.mailøpet 2023

img_0082.jpg

Her kjem foreløpige resultat frå løpet. Bildearkiv vil verte lagt ut dei næraste dagane. Det stilte i år 142 deltakarar. Takk til alle, både løparar, publikum og funksjonærar som var med og skapte flott løpsstemning som varma i småkaldt og vinterleg vårvêr.

-resultatliste_1.docx
resultatliste1mai_2023.xlsx

BILDEGALLERI
Vaksne(Foto: Yvette Adrichem, Ole Magne Kvalsvik)

Galleri 11-18 år:

Rekrutt jenter

Rekrutt gutar

Informasjon og påmelding

1.mailøpet 2023

img_9531.jpg

Då prøver vi med 1. mailøp att og håpar på god påmelding til denne tradisjonsrike løpsfesten på Åheim. Nedanfor finn du informasjon om løpet. Hugs å vere ute i god tid.

invitasjon_1_mail_pet_a5.pdf
startliste_1_mail_pet_2023_5_.xlsx

Innkalling til årsmøte i Åheim IL søndag 26.mars  2023
kl 19:00 på klubbhuset.

Innkalling til årsmøte i Åheim IL søndag 26.mars  2023 kl 19:00 på klubbhuset.

Saker til årsmøtet må sendast inn til aaheim.il@gmail.com innan 12.mars

Mellombels sakliste:

 • Godkjenning av røysterett
 • Val av to representantar til å skrive under årsmøteprotokollen
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Årsmeldingar
 • Rekneskap 2022
 • Disposisjon av årsresultat 2022
 • Kontingent frå 2024
 • Innkomne saker
 • Utsendingar til årsmøter og ting
 • Val

Styret i Åheim IL

Medlemskap i Åheim Idrettslag 2023

1009_heim_20il_20_20fotball.png 

Klubben bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjenesten Min idrett. 


Trykk på den blå linken.
Bli medlem /
betal medlemsavgift

qrcode_medlemskap_nif_no.png

Samtidig oppretter du og/eller dine barn medlemskap i klubben din. Du kan også bestemme om du og/eller dine barn vil delta i aktiviteter.

Medlemsavgift

Voksne ........................................

200 kr

 

Barn.............................................

100 kr

 

Støtte medlem.............................

200 kr

 

Vaksen og eitt barn under skulealder....................................

200 kr

20 feb 2023

Flere betalingsmåter: Betal med Kort, Vipps eller e-faktura

..........................

Krav om elektronisk medlemssystem.

https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. 

Hva betyr dette for idrettslag?

 1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
 2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
 3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

ÅIL kallar inn til fotballmøte for alle involverte og engasjerte i barnefotballen, søndag 05.februar kl 19:00 på klubbhuset på Løvoll.

Vi vil gå igjøna inndeling og påmelding av lag for sesongen 2023, so ber om at dei som har oversikt på spelarar i dei ulike årstrinna tek med dette. Alle dei som skal drive med barneidrett må framvise godkjent politiattest med rett føremål,
so dette vil vi også få søkt om for kvar enkelt på møtet.
Det manglar ein styrar for fotballgruppa i ÅIL.
Per no sit Laura Blikeng og Ann-Iren Nummedal Ekremsæter som medlemmar i fotballgruppa, og Geir Nielsen bistod administrativt i fjor, og vil også sørge for at laga blir påmeldt innan fristen i år.
Det må no på plass ein leiar her som kan ta dette vidare, og vi tek gladelig imot forslag til nokon som kan tenke seg stå på valg til årsmøtet.

Vel møtt!

Ein gledens dag på klubbhuset på Løvold, tysdag kveld, då Sparebanken Møre overraska oss med kr 225.000,- i TEFT-midlar til satsing på e-sport!

img_4214.jpg

Banksjef Sissel Kragset Vik overrekte sjekken, til stor jubel blant dei frammøtte – både store og små! Styret har søkt om TEFT-midlar, som er SBM sitt samfunnsutbytte, og skal gå til innovasjon, fritidsaktivitetar, kultur og felles framtidsprosjekt på Nordvestlandet.

E-sport er framtida, og noko stadig fleire interesserer seg for. Dette skal vere eit lågterskeltilbud, der alle som ynskjer kan få delta.
Vi håpar også dette kan bidra til å skape meir aktivitet på Løvold, og at ein får kombinert gaming med fysisk aktivitet i det flotte uteanlegget vi held på å fullføre der,
med treningsapparat, sandvolleyballbane, tennisbane/skøytebane og fotballbana.
Styret i Åheim IL er svært takknemlig for denne rause gåva frå Sparebanken Møre!
Dette skal bli kjekt.

Les meir:Sparebanken Møre støttar e-sport-etablering. – Synste Møre

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
i Åheim IL onsdag 11.mai  2022 kl 20:00 på klubbhuset.
På grunn av sjukdom og kollisjon med andre arrangement hadde det ordinære årsmøtet oppmøte på færre medlemmar enn minstekravet som er tilsvarande talet på styremedlemmar. Etter vedtektene er minste tal på møtande medlemmar fem. Ein må difor gjennomføre eit ekstraordinært årsmøte for å få gjort gyldige vedtak og val.

Sakliste er som for det ordinære møtet:

 • Godkjenning av røysterett
 • Val av ordstyrar og skrivar
 • Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Årsmeldingar
 • Rekneskap 2021
 • Disposisjon av årsresultat 2021
 • Kontingent
 • Utsendingar av representantar til årsmøter og ting.
 • Val

Åheim IL - Fotball 2022

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Barn

Åheim G10 1

 Åheim G8 1

 Åheim G9 1

 

Ungdom

Åheim G14-1

Selje/Åheim J15-1

 

Voksen

Åheim Kvinner 1

Åheim IL har inngått samarbeidsavtale med Chatlet Sport 1 på Nordfjordeid som leverandør av klubbutstyr

KLUBBAVTALE
mellom Chatlet Sport 1 Nordfjordeid og Åheim Idrettslag

Åheim IL sine medlemmar vil få ein rabatt på -10% på det ordinære vareutvalet til Chatlet Sport 1 Nordfjordeid AS.

I tillegg får medlemmane større rabattar på klubbutstyr. Sjå vedlegg. Rabatten kan regulerast ved samla kjøp av større volum, avhengig av leverandør.

Alle rabattar gjeld på veil/ordinær pris på produkt. Medlemmane må sjølve opplyse om medlemskap og vise fram  Medlemskort for Åheim IL. ved kjøp for å få rabattar.

Chatlet Sport1 Nordfjordeid vil årleg arrangere klubbveke i butikken der medlemmar får kjøpe/bestille utstyr til særlig gunstige prisar. Klubbveka kan vere i samarbeid med andre klubbar i regionen innanfor same idrett.

(gjeld ikkje sykkel og sportselektronikk, der gjeld eigne kampanjeprisar)

Chatlet Sport 1 tilbyr også forsterka rabattar på skiutstyr til skigrupper.

 

 

skjermbilde_2021-07-19_182908.jpg

Åheim Idrettslag er med på kast ballen.

Informasjon frå.     Norges Håndballforbund

I vår region skal 214 skoler delta i Kast ballen til høsten, og vi setter stor pris på at deres klubb har vist interesse for å bidra!

Skolen i deres område er:   Åheim skule
Info:
Åheim Idrettslag, Åheim - HANDBALL 

NHF ønsker at klubb skal være i dialog med skolen i sitt nærområde,
da all erfaring sier at der det er god dialog mellom skole og klubb, der lykkes man bedre med rekruttering.
Vi vil at dere skal stå klare til å ta imot elevene som ønsker å fortsette med håndball etter Kast ballen.
Hvor tett dere skal være på skolen, må dere i samarbeid bli enige om.
Dere kan feks avtale med skolen om hvordan dere kan få distribuert treningstider for de aktuelle årsklassene - via ranselpost eller den digitale plattformen skolen bruker.

 

I august vil vi invitere til separate møter for klubb og skole.

 

På ett av våre infomøter med klubbene ble det spurt om videoklippene til øktplanene i Undervisningsopplegget ligger åpen for alle eller om kun skolene får tilgang – disse ligger åpne for alle og dere finner de her.

  

kast_ballen_presentasjon_7_april.pdf

Fornya avtale med Sparebanken Møre

UNDERTEIKNA AVTALE: Banksjef Sissel Kragset Vik og leiar i Åheim IL, Lars Tore Bakkebø, seier seg nøgde med å forlenge avtale om banken som sponsor i tre nye år. Styremedlem Silje Sætrenes og leiar i ski/friidrettsgruppa, Ole Magne Kvalsvik, bivånar signering av avtalen.
UNDERTEIKNA AVTALE: Banksjef Sissel Kragset Vik og leiar i Åheim IL, Lars Tore Bakkebø, seier seg nøgde med å forlenge avtale om banken som sponsor i tre nye år. Styremedlem Silje Sætrenes og leiar i ski/friidrettsgruppa, Ole Magne Kvalsvik, bivånar signering av avtalen.

Åheim Idrettslag og Sparebanken Møre skreiv tidlegare i sommar under sponsoravtale mellom dei to partane for tre nye år. Idrettslaget er svært glad for at banken som laget sin mest tradisjonsrike og trufaste støttespelar vil halde fram dette samarbeidet. Ikkje minst er dette viktig i ei tid der inntekter frå arrangement fell bort på grunn av Covid-19, seier leiar i laget, Lars Tore Bakkebø.

Banksjef Sissel Kragset Vik i Sparebanken Møre nemner spesielt laget sitt varierte tilbod på fleire område og gode satsing på fotball for dei yngste. Ho ser difor positivt på at banken framleis kan vere med og støtte dette. Som det går fram lenger nede på nettside er banken også tungt inne på sponsorsida i prosjektet med aktivitetspark, og Kragset Vik seier seg dessutan spent på å sjå aktiviteten og bruken kring dette anlegget.

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
     aaheim.il@gmail.com
handball.aaheim.il@hotmail.com

Org.nr:971369418

Betal medlemskap i
Åheim Idrettslag 2023

TRYKK HER.

Sparebanken Møre logo
chatletsport1logo-00000002-.png

Chatlet Sport 1 Nordfjordeid

 

Åheim Stadion

Slik blir du grasrotgiver
for Åheim IL

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski
Åheim IL - Handball

Åheim IL Fjelltrimgruppa 

Kontonr.: 3972 20 36100

doc_16053_6.jpg

vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco