Opning av aktivitetsparken

447627661_1231749078003546_8178845129078843849.jpg

Måndag vert det invitert til opning av aktivitetsparken, der det vert høve til å spele volleyball på sandvolleyballbana, prøve tennisbana og dei ulike treningsapparata, der dei som vil også kan få råd og rettleiing av fysioterapeut om ønskjeleg. Dei som ønskjer kan også aktivisere seg på fotballbana, det vert høve til å sjå seg om på e-sportromet og det vert litt forfriskingar. Under ligg forenkla versjon av styremøte onsdag, og på bildet ser vi engasjerte styremedlemar prøve treningsapparata.  

styrem_te_a_il_12_06_2024_4_.pdf

Opning av aktivitetspark 17. juni?

img_4440.jpeg

Åheim IL hadde styremøte 28. mai, der hovudsak var formell opning av aktivitetsparken. Under finn du samandrag av møtet.

styrem_te_a_il_29_05_24.pdf

1. mailøpet 2024 resultat

img_4074.jpg

Under ligg foreløpige resultat. Bilde frå løpet finn du under lenka Friidrett og 1. mailøpet til venstre.

1_mai_resultat_alle.docx

Klubbveke hos Chatlet Sport1 Nordfjordeid 6.mars til 13.mars.

Løp og kjøp fra vår samarbeidspartner på drakter og klubbklær og utstyr.

Sjå pdf for info

klubbveke_invitasjon_heim_2024.pdf

Ein gledens dag på klubbhuset på Løvold, tysdag kveld, då Sparebanken Møre overraska oss med kr 225.000,- i TEFT-midlar til satsing på e-sport!

img_4214.jpg

Banksjef Sissel Kragset Vik overrekte sjekken, til stor jubel blant dei frammøtte – både store og små! Styret har søkt om TEFT-midlar, som er SBM sitt samfunnsutbytte, og skal gå til innovasjon, fritidsaktivitetar, kultur og felles framtidsprosjekt på Nordvestlandet.

E-sport er framtida, og noko stadig fleire interesserer seg for. Dette skal vere eit lågterskeltilbud, der alle som ynskjer kan få delta.
Vi håpar også dette kan bidra til å skape meir aktivitet på Løvold, og at ein får kombinert gaming med fysisk aktivitet i det flotte uteanlegget vi held på å fullføre der,
med treningsapparat, sandvolleyballbane, tennisbane/skøytebane og fotballbana.
Styret i Åheim IL er svært takknemlig for denne rause gåva frå Sparebanken Møre!
Dette skal bli kjekt.

Les meir:Sparebanken Møre støttar e-sport-etablering. – Synste Møre

Åheim Idrettslag er med på kast ballen.

Informasjon frå.     Norges Håndballforbund

I vår region skal 214 skoler delta i Kast ballen til høsten, og vi setter stor pris på at deres klubb har vist interesse for å bidra!

Skolen i deres område er:   Åheim skule
Info:
Åheim Idrettslag, Åheim - HANDBALL 

NHF ønsker at klubb skal være i dialog med skolen i sitt nærområde,
da all erfaring sier at der det er god dialog mellom skole og klubb, der lykkes man bedre med rekruttering.
Vi vil at dere skal stå klare til å ta imot elevene som ønsker å fortsette med håndball etter Kast ballen.
Hvor tett dere skal være på skolen, må dere i samarbeid bli enige om.
Dere kan feks avtale med skolen om hvordan dere kan få distribuert treningstider for de aktuelle årsklassene - via ranselpost eller den digitale plattformen skolen bruker.

 

I august vil vi invitere til separate møter for klubb og skole.

 

På ett av våre infomøter med klubbene ble det spurt om videoklippene til øktplanene i Undervisningsopplegget ligger åpen for alle eller om kun skolene får tilgang – disse ligger åpne for alle og dere finner de her.

  

kast_ballen_presentasjon_7_april.pdf

Åheim IL har inngått samarbeidsavtale med Chatlet Sport 1 på Nordfjordeid som leverandør av klubbutstyr

KLUBBAVTALE
mellom Chatlet Sport 1 Nordfjordeid og Åheim Idrettslag

Åheim IL sine medlemmar vil få ein rabatt på -10% på det ordinære vareutvalet til Chatlet Sport 1 Nordfjordeid AS.

I tillegg får medlemmane større rabattar på klubbutstyr. Sjå vedlegg. Rabatten kan regulerast ved samla kjøp av større volum, avhengig av leverandør.

Alle rabattar gjeld på veil/ordinær pris på produkt. Medlemmane må sjølve opplyse om medlemskap og vise fram  Medlemskort for Åheim IL. ved kjøp for å få rabattar.

Chatlet Sport1 Nordfjordeid vil årleg arrangere klubbveke i butikken der medlemmar får kjøpe/bestille utstyr til særlig gunstige prisar. Klubbveka kan vere i samarbeid med andre klubbar i regionen innanfor same idrett.

(gjeld ikkje sykkel og sportselektronikk, der gjeld eigne kampanjeprisar)

Chatlet Sport 1 tilbyr også forsterka rabattar på skiutstyr til skigrupper.

 

 

skjermbilde_2021-07-19_182908.jpg

Medlemskap i Åheim Idrettslag 2024

1009_heim_20il_20_20fotball.png 

Klubben bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjenesten Min idrett. 


Trykk på den blå linken.
Bli medlem /
betal medlemsavgift

qrcode_medlemskap_nif_no.png

Samtidig oppretter du og/eller dine barn medlemskap i klubben din. Du kan også bestemme om du og/eller dine barn vil delta i aktiviteter.

Medlemsavgift

Voksne ........................................

300 kr

 

Barn.............................................

150 kr

 

Støttemedlem.............................

300 kr

 

Vaksen og eitt barn under skulealder....................................

300 kr

15 jan 2024

Flere betalingsmåter: Betal med Kort, Vipps eller e-faktura

..........................

Krav om elektronisk medlemssystem.

https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. 

Hva betyr dette for idrettslag?

  1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
  2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
  3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post:
post@aaheim.no
     aaheim.il@gmail.com
handball.aaheim.il@hotmail.com

Org.nr:971369418

Betal  medlemskap i
Åheim Idrettslag 
2024

TRYKK HER.

Sparebanken Møre logo
chatletsport1logo-00000002-.png

Chatlet Sport 1 Nordfjordeid

 

Åheim Stadion

Slik blir du grasrotgiver
for Åheim IL

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski
Åheim IL - Handball

Åheim IL Fjelltrimgruppa 

Kontonr.: 3972 20 36100

doc_16053_6.jpg

vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco