Medlemskontingent 2018.

Åheim IL håpar at flest muleg har betalt kontingent og vil støtte opp under arbeidet vårt. Prisane er i år slik:

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
Barn under skulealder  (en foresatt er medlem)    0 kr
Aktive Fotball 500 kr over 16 år/400 kr
  Dametrim 500 kr over 19 år/200 kr
     

Det vil seie at eit barn som er med på fotball skal betale 400,-

Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

www.facebook.com/
Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski

Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

Vipps logo

sibelco.png

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg

Vipps logo   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco