Frå Austlandet/Florø/ Sogn

Flytider Oslo - Ålesund/Vigra: ( http://www.sasbraathens.no/Pages/NO/Availability/MultiDayAvailability.aspx )

Flytider Oslo - Sandane: ( http://www.wideroe.no/booking/booking.asp?proc=main )

Elles er ekspressbuss eit brukbart alternativ: ( http://www.nordfjordekspressen.com/ )

Dersom ein vel å køyre over Sogndal, må ein ta ferja Fodnes - Manhiller: ( http://www.ruteinfo.net/ruter/t/14-251.htm )

Frå Manhiller går det i underkant 2 timar (via Fjærlandssambandet, bomvei) til ferje Anda - Lote: ( http://transport.vestforsk.no/ruter/t/14-817.htm ) og frå Lote ca 1 time til Åheim.

Dei som kjem frå Florø/ Svelgen må ta ferje Isane - Stårheim: ( http://www.ruteinfo.net/ruter/t/14-814.htm )

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski

Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

vipps-logo.png

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg

Vipps logo   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco