1009_heim_20il_20_20fotball.png

Åheim Idrettslag

Klubben bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjeneste  Min idrett.

Åheim idrettslag er ein del av Norges idrettsforbund

Idrettsforbundet.no

Nye medlemmer må legge seg inn
og tidligere medlemmer kan
sjekke at informasjonen er rett.

Bruk linken.

 https://medlemskap.nif.no/25999

Medlemskap i Åheim IL 2019

Vi håpar mange vil støtte Åheim IL sitt arbeid i 2019, og betale for å vere medlem.

Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777.

Hugs å merke innbetalinga med namna til dei det gjeld.

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
  Vaksen og eitt barn under skulealder 200 kr
Aktive - inkl. medlemsavgift Fotball 500 kr.over  16 år
400 kr.under16 år
 Aktive - inkl. medlemsavgift Dametrim 500 kr.over  19 år
200 kr.under19 år
     


Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

Nye medlemmer må legge seg inn
og tidligere medlemmer kan
sjekke at informasjonen er rett

Bruk linken

https://medlemskap.nif.no/25999

Meir info:
http://www.aaheim.no/medlemsinfoFakturaark er hengt opp på Coop.

medlemskap_i_heim_il_2018.pdf

Innkalling til Årsmøte i Åheim IL

Stad: Klubbhuset på Åheim stadion
Tid: Onsdag 20.mars kl. 19:00

SAKLISTE

  • Godkjenning av røysterett
  • Val av ordstyrar og skrivar
  • Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Årsmeldingar
  • Rekneskap
  • Disposisjon av årsresultat
  • Kontingent
  • Banevedlikeholdsnemnd –nedlegging eller omorganisering.
  • Val


Styret

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

Åheim Stadion

Slik blir du grasrotgiver
for Åheim IL

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski
Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

doc_16053_6.jpg

   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco