Medlemskap i Åheim Idrettslag 2023

1009_heim_20il_20_20fotball.png 

Klubben bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjenesten Min idrett. 


Trykk på den blå linken.
Bli medlem /
betal medlemsavgift

qrcode_medlemskap_nif_no.png

Samtidig oppretter du og/eller dine barn medlemskap i klubben din. Du kan også bestemme om du og/eller dine barn vil delta i aktiviteter.

Medlemsavgift

Voksne ........................................

200 kr

 

Barn.............................................

100 kr

 

Støtte medlem.............................

200 kr

 

Vaksen og eitt barn under skulealder....................................

200 kr

20 feb 2023

Flere betalingsmåter: Betal med Kort, Vipps eller e-faktura

..........................

Krav om elektronisk medlemssystem.

https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. 

Hva betyr dette for idrettslag?

 1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
 2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
 3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.
1009_heim_20il_20_20fotball.png

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
i Åheim IL onsdag 11.mai  2022 kl 20:00 på klubbhuset.
På grunn av sjukdom og kollisjon med andre arrangement hadde det ordinære årsmøtet oppmøte på færre medlemmar enn minstekravet som er tilsvarande talet på styremedlemmar. Etter vedtektene er minste tal på møtande medlemmar fem. Ein må difor gjennomføre eit ekstraordinært årsmøte for å få gjort gyldige vedtak og val.

Sakliste er som for det ordinære møtet:

 • Godkjenning av røysterett
 • Val av ordstyrar og skrivar
 • Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Årsmeldingar
 • Rekneskap 2021
 • Disposisjon av årsresultat 2021
 • Kontingent
 • Utsendingar av representantar til årsmøter og ting.
 • Val

Medlemskort for Åheim IL.

Gå til https://minidrett.nif.no/ for å laste ned medlemskort for Åheim IL.

Eller bruk Min idrett på mobil.
App Store"
"Google Play"

badge-google-play.png

Åheim IL har inngått samarbeidsavtale med Chatlet Sport 1 på Nordfjordeid som leverandør av klubbutstyr

KLUBBAVTALE
mellom Chatlet Sport 1 Nordfjordeid og Åheim Idrettslag

Åheim IL sine medlemmar vil få ein rabatt på -10% på det ordinære vareutvalet til Chatlet Sport 1 Nordfjordeid AS.

I tillegg får medlemmane større rabattar på klubbutstyr. Sjå vedlegg. Rabatten kan regulerast ved samla kjøp av større volum, avhengig av leverandør.

Alle rabattar gjeld på veil/ordinær pris på produkt. Medlemmane må sjølve opplyse om medlemskap og vise fram  Medlemskort for Åheim IL. ved kjøp for å få rabattar.

Chatlet Sport1 Nordfjordeid vil årleg arrangere klubbveke i butikken der medlemmar får kjøpe/bestille utstyr til særlig gunstige prisar. Klubbveka kan vere i samarbeid med andre klubbar i regionen innanfor same idrett.

(gjeld ikkje sykkel og sportselektronikk, der gjeld eigne kampanjeprisar)

Chatlet Sport 1 tilbyr også forsterka rabattar på skiutstyr til skigrupper.

 

 

skjermbilde_2021-07-19_182908.jpg

Åheimstadion Aktivitetspark
Del I & II

Del II   Tennisbane / Naturisbane


Tildeling av spelemidlar til Åheim idrettslag til
«Åheimstadion Aktivitetspark», anleggsnr. 75612 og søknadsnr.146488
Vi viser til søknad datert 8. januar 2021 om tilskot til Åheim idrettslag og
tiltaket «2 tiltak på Åheimstadion Aktivitetspark ved Åheim».
Søknaden vart levert til Vanylven kommune.
Ved fordeling av spelemidlar vart søknaden imøtekomen med eit tilskot på
335 000 kroner.

----------------------------------------------------------------------------

Viser til søknad om TEFT-midler.

Vi ynskjer å verdsetje gode idéar og prosjekt som er med på å gjere lokalmiljøet vårt til ein attraktiv stad å bu og leve. Dette synes vi Åheim IL bidrar til.

Sparebanken Møre har difor gleda av å tildele prosjektet Aktivitetspark 2
kr 250.000,-

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Del I    Sandvolleyballbane / Utegym.

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til anlegg med anleggsnummer 75612 i Vanylven kommune. Vi viser til søknad om tilskot til “Etablering av Fleraktivitetsområde”, med søknadsnummer 139420, sendt inn den 1. desember 2019 til Vanylven kommune. Ved fordeling av spelemidlar vart søknaden imøtekomen med eit tilskot på 300 000 kroner.

---------------------------------------------------------------------------------------

Viser til søknad om TEFT-midler.

Vi ynskjer å verdsetje gode idéar og prosjekt som er med på å gjere lokalmiljøet vårt til ein attraktiv stad å bu og leve. Dette synes vi Åheim IL bidrar til.

Sparebanken Møre har difor gleda av å tildele prosjektet  Nærmiljøanlegg Åheim  kr 150000,-

UTENDØRS TRENINGSAPPARATER

airwalker.png
1009_heim_20il_20_20fotball.png

Åheim Idrettslag

Klubben bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjeneste  Min idrett.

Åheim idrettslag er ein del av Norges idrettsforbund

Idrettsforbundet.no

Nye medlemmer må legge seg inn
og tidligere medlemmer kan
sjekke at informasjonen er rett.

Bruk linken.

 https://medlemskap.nif.no/25999

Innkalling til Årsmøte i Åheim IL

Stad: Klubbhuset på Åheim stadion
Tid: Onsdag 20.mars kl. 19:00

SAKLISTE

 • Godkjenning av røysterett
 • Val av ordstyrar og skrivar
 • Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Årsmeldingar
 • Rekneskap
 • Disposisjon av årsresultat
 • Kontingent
 • Banevedlikeholdsnemnd –nedlegging eller omorganisering.
 • Val


Styret

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
     aaheim.il@gmail.com
handball.aaheim.il@hotmail.com

Org.nr:971369418

Betal medlemskap i
Åheim Idrettslag 2023

TRYKK HER.

Sparebanken Møre logo
chatletsport1logo-00000002-.png

Chatlet Sport 1 Nordfjordeid

 

Åheim Stadion

Slik blir du grasrotgiver
for Åheim IL

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski
Åheim IL - Handball

Åheim IL Fjelltrimgruppa 

Kontonr.: 3972 20 36100

doc_16053_6.jpg

vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco