Årsmøte i Åheim IL

Det blir halde årsmøte laurdag 25. mars

Saker som ein ønskjer tekne opp på årsmøtet må vere inne innan 19.mars

Sendes til styret@aaheim.no

Styret

Medlemskontingent 2016.

Åheim IL håpar at flest muleg har betalt kontingent og vil støtte opp under arbeidet vårt. Prisane er i år slik:

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
Barn under skulealder  (en foresatt er medlem)    0 kr
Aktive Fotball 700 kr
  Dametrim 500 kr
  Andre ativteter 100/200 k

Det vil seie at eit barn som er med på fotball skal betale 700,-

Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

Årsmøte i Åheim IL

Det blir halde årsmøte torsdag 28.feb. kl. 19:00
på Åheim skule.

Saker som ein ønskjer tekne opp på årsmøtet
må vere inne innan 18.feb.
Sendes til styret@aaheim.no

Årsmeldinger må også inn innen 18 feb.


Styret

 Klubbinfo - nye satser for bot/gebyr

2011_nye_satser_for_b_ter_gebyr.pdf

 Regler for reisegodtgjørelse i Åheim IL.

reiseregningsreglement_for_ail_21022011.docx
reiseregningsreglement_for_ail_21022011.pdf

Retningslinjer / Skjema for oppmenn.

Dersom det er navn som mangler på dommerlisten er det bare å ta kontakt med Geir så skal det bli ordnet. Dommerlisten er "resirkulert" så det kan hende at noen ikke er like interessert i å dømme. Vi skal prøve å få flere navn på listen etter hvert.

busspengar_skjema.docx
busspengar_skjema.pdf
dommerliste_sesongen_2012.doc
fair_play_kontrakt.docx
fair_play_kontrakt.pdf
reisekasse_skjema.docx
reisekasse_skjema.pdf
retningslinjer_for_oppmenn.doc
retningslinjer_for_oppmenn.pdf

Kurs i bruk av nettsiden, aaheim.no, 26.03.

 Tilbud til alle lagledere, trenere og andre som har funksjoner i ÅIL som gjør at de bør kunne bruke nettsiden vår.

Hovedstyret

 

ÅIL Logo i JPG format

Fleire har spurt om logoen vår i det siste. Den kan no lastast ned i bra kvalitet herfrå....

aaheim_il_logo.jpg

Brukarrettleiing for FolkeWeb

brukarrettleiing_desember_2010_versjon_2.pdf

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no

Org.nr:971369418

Dagens kamper i krets
trykk på teksten
A-lag   Stadlandet /Åheim

sibelco.png

Terminlister og tabeller


1. mai løpet Åheim 2016

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg
sibelco789.png