1009_heim_20il_20_20fotball.png

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
i Åheim IL onsdag 11.mai  2022 kl 20:00 på klubbhuset.
På grunn av sjukdom og kollisjon med andre arrangement hadde det ordinære årsmøtet oppmøte på færre medlemmar enn minstekravet som er tilsvarande talet på styremedlemmar. Etter vedtektene er minste tal på møtande medlemmar fem. Ein må difor gjennomføre eit ekstraordinært årsmøte for å få gjort gyldige vedtak og val.

Sakliste er som for det ordinære møtet:

 • Godkjenning av røysterett
 • Val av ordstyrar og skrivar
 • Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Årsmeldingar
 • Rekneskap 2021
 • Disposisjon av årsresultat 2021
 • Kontingent
 • Utsendingar av representantar til årsmøter og ting.
 • Val
1009_heim_20il_20_20fotball.png


Årsmøte i Åheim IL

Tid: Onsdag 30.mars 2022 kl 19:00

Stad: Klubbhuset

Vanlige årsmøtesaker.

Saker til Årsmøtet må være inne til aaheim.il@gmail.com

innen 23.mars.

Styret i Åheim IL

Medlemskap i Åheim Idrettslag 2023

1009_heim_20il_20_20fotball.png 

Klubben bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjenesten Min idrett. 


Trykk på den blå linken.
Bli medlem /
betal medlemsavgift

qrcode_medlemskap_nif_no.png

Samtidig oppretter du og/eller dine barn medlemskap i klubben din. Du kan også bestemme om du og/eller dine barn vil delta i aktiviteter.

Medlemsavgift

Voksne ........................................

200 kr

 

Barn.............................................

100 kr

 

Støtte medlem.............................

200 kr

 

Vaksen og eitt barn under skulealder....................................

200 kr

20 feb 2023

Flere betalingsmåter: Betal med Kort, Vipps eller e-faktura

..........................

Krav om elektronisk medlemssystem.

https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. 

Hva betyr dette for idrettslag?

 1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
 2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
 3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.
skjermbilde_2021-06-13_120823.jpg

Last ned ved å gå til  Google play / App store eller skann denne qr-koden.

Meir info.https://www.georeg.no/

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Årsmøte i Åheim IL

Tid: Måndag 31.mai 2021 kl 19:00
Stad: Klubbhuset, men ut frå påmelding og smittevernreglar kan det bli flytta eller digitalt.

Sakliste: Vanlege årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må vere inne til epost aaheim.il@gmail.com innan 25.mai.

Alle medlemmar er velkomne på årsmøtet etter påmelding.

Påmelding på sms til 917 95 837 innan 25.mai.

Ingen servering.
Smittevernreglane blir følgde

 

Styret i Åheim IL

Nye fjelltrimkort

Coop Åheim
Coop Åheim

Da har postkassen til fjelltrimmen fått ny plass, rett til venstre når du går inn døra til Coop. 

Avlyser all fotballaktivitetAll fotballaktivitet er stoppet til ut april på grunn av coronavirus. Det gjelder trening, kamper og alle slags samlinger.

Meir her.

Innkalling til årsmøte i Åheim IL

Sted: Klubbhuset på Åheim stadion
Tid: Torsdag 22.mars kl 19:00

Saker til årsmøtet må vere styret i hende
seinast ei veke før årsmøtet, 15.mars kl 19:00
Saker må sendast inn på epost aaheim.il@gmail.com.
Alle stemmeberettiga medlemmer kan fremje saker

Styret i Åheim IL

Medlemskap i Åheim IL 2019

Vi håpar mange vil støtte Åheim IL sitt arbeid i 2019, og betale for å vere medlem.

Hugs å merke innbetalinga med namna til dei det gjeld.

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
  Vaksen og eitt barn under skulealder 200 kr
Aktive - inkl. medlemsavgift Fotball 500 kr.over  16 år
400 kr.under16 år
 Aktive - inkl. medlemsavgift Dametrim 500 kr.over  19 år
200 kr.under19 år
     

 

Nye medlemmer må legge seg inn
og tidligere medlemmer kan
sjekke at informasjonen er rett

Bruk linken

https://medlemskap.nif.no/25999

Meir info:
http://www.aaheim.no/medlemsinfoFakturaark er hengt opp på Coop.

medlemskap_i_heim_il_2018.pdf

 Klubbinfo - nye satser for bot/gebyr

2011_nye_satser_for_b_ter_gebyr.pdf

Retningslinjer / Skjema for oppmenn.

Dersom det er navn som mangler på dommerlisten er det bare å ta kontakt med Geir så skal det bli ordnet. Dommerlisten er "resirkulert" så det kan hende at noen ikke er like interessert i å dømme. Vi skal prøve å få flere navn på listen etter hvert.

busspengar_skjema.docx
busspengar_skjema.pdf
dommerliste_sesongen_2012.doc
fair_play_kontrakt.docx
fair_play_kontrakt.pdf
reisekasse_skjema.docx
reisekasse_skjema.pdf
retningslinjer_for_oppmenn.doc
retningslinjer_for_oppmenn.pdf

Kurs i bruk av nettsiden, aaheim.no, 26.03.

 Tilbud til alle lagledere, trenere og andre som har funksjoner i ÅIL som gjør at de bør kunne bruke nettsiden vår.

Hovedstyret

 

ÅIL Logo i JPG format

Fleire har spurt om logoen vår i det siste. Den kan no lastast ned i bra kvalitet herfrå....

aaheim_il_logo.jpg

Brukarrettleiing for FolkeWeb

brukarrettleiing_desember_2010_versjon_2.pdf

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
     aaheim.il@gmail.com
handball.aaheim.il@hotmail.com

Org.nr:971369418

Betal medlemskap i
Åheim Idrettslag 2023

TRYKK HER.

Sparebanken Møre logo
chatletsport1logo-00000002-.png

Chatlet Sport 1 Nordfjordeid

 

Åheim Stadion

Slik blir du grasrotgiver
for Åheim IL

1009_heim_20il_20_20fotball.png

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski
Åheim IL - Handball

Åheim IL Fjelltrimgruppa 

Kontonr.: 3972 20 36100

doc_16053_6.jpg

vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco