Årsmøte i Åheim IL

Det blir halde årsmøte torsdag 28.feb. kl. 19:00
på Åheim skule.

Saker som ein ønskjer tekne opp på årsmøtet
må vere inne innan 18.feb.
Sendes til styret@aaheim.no

Årsmeldinger må også inn innen 18 feb.


Styret

Årsmøte og idrettslags fest 2. februar, Kl 16:00

 

Åheim IL skal i år ha årsmøtet sitt på Kvilehytta.

Saklista til årsmøtet ligg ved her.

Samtidig prøver vi ein ny vri, og håpar på at dette kan bli ein årlig tradisjon.

Idrettslagsfest med middag i kafèen, dans og sosialt samvær i kjellaren etterpå.

Framleis ikkje for seint å melde seg på idrettslagsfesten....

Sakliste__rsm_te.doc

Årsmøte på Kvilehytta 2.2.08

Her er det nye hovedstyret i Åheim IL
Frå venstre Ingunn Elisabet Rønnestad, Randulf Lillebø, Rita Merete Kjøde, Anna Mari Skorge Stranden og Jon A.Thue

Her er det nye hovedstyret i Åheim IL

Frå venstre Ingunn Elisabet Rønnestad, Randulf Lillebø, Rita Merete Kjøde, Anna Mari Skorge Stranden og Jon A.Thue

Idrettslagsfest og årsmøte på Kvilehytta

På grunn av kollisjon med ulike arrangement, finn vi å måtte utsetje sjølve årsmøtet til søndag 8. februar kl 17.00. Vi vil likevel ha idrettslagsfest laurdag kl 20. Dette krev påmelding, så snu deg rundt no!! Kuvertpris kr. 175,- pr. person, inkl. dans.

Påmelding innan laurdag 31.januar til: Jon A. Thue: tlf. 90532444 / joth2@online.no

Saker til årmøtet skal være styret i hende 30.januar ved sekretær Anna Marie S. Stranden (email: annas@hofseth-as.no)

SAKLISTE ÅRSMØTE 2008

Her er saklista for årsmøtet i Åheim IL 8.02.09. Kl 17:00 på Kvilehytta.

Sakliste.doc

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski

Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

vipps-logo.png

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg

Vipps logo   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco