Medlemskap i Åheim IL 2018

Vi håpar mange vil støtte Åheim IL sitt arbeid i 2018, og betale for å vere medlem. Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777. Hugs å merke innbetalinga med namna til dei det gjeld.

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
  Vaksen og eitt barn under skulealder 200 kr
Aktive - inkl. medlemsavgift Fotball 500 kr.over  16 år
400 kr.under16 år
 Aktive - inkl. medlemsavgift Dametrim 500 kr.over  19 år
200 kr.under19 år
     


Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

Fakturaark er hengt opp på Coop.

medlemskap_i_heim_il_2018.pdf

Vinterkarusellen

Resultat og bilde finn du under Friidrett og vinterkarusellen til venstre.

Vinterkarusellen startar opp att

12247194_10153630735426352_7865230177504558544.jpg

Laurdag er det klart for ny runde i vinterkarusellen. Vi legg opp til løp på desse datoane:
Laurdag 25.oktober kl 15.00
Tysdag 26. desember kl 13.00
Laurdag 20. januar kl 15
Onsdag 14. februar kl 18
Fredag 9. mars kl 18

Vi håpar mange vil kome og delta og ta med seg andre, både for ein frisk trenings-/trimtur og for det sosiale og hyggjelege i eit felles tilbod. Kanskje kan det også vanke ein liten trekningspremie

Så kom kunstdekket

img_6398.jpg

Endeleg, snart fire månader etter planen, var tsjekkiske Jozef, Jiri og Lucaci frå firmaet Polytan i dagane 10.-13. september på plass for å legge kunstdekke langs eine langsida og i lengdetilløpet på skulebana. Når vi no også får sand i gropa, tar det til å kome seg.

Trening torsdag

lam_bilde_friidrett_tau.jpg

Om helse og anna held seg oppe, prøver vi å starte opp att med friidrettstreningar i hallen frå torsdag 6. januar. For gruppa 6-9 år ca 18 - 18.50. For 10 år og eldre frå 19-20.00. Sko er ein fordel. Hugs at det skal vere lyse sålar.

Friidrettsgruppa

1. mai nærmar seg. Før den tid er det terrengløp på Hauane, og for så vidt på Dimna, men det kjem kanskje litt på tvers med dato. Vi vil etter påske starte utetreningar for dei yngre, sjå under.

HUGS:

Det er aldri for seint å starte treninga og aller best no...

Ole Magne
(911 84479)

FRIIDRETT 

117918_thumb.jpg

Tar litt springetrening framfor 1. mailøpet også i dag torsdag 28.april, for dei yngre ca 18.30 - 19.15. For aldersgruppa ca 10 - 49 år frå ca 19.30 - 20.15.

Framover vil vi framleis ha trening, i alle fall for dei eldre, frå torsdag 12. mai og utover, der vi trenar meir stemneretta.  

 

Idrettsmerke
53059_thumb.jpg

Sju personar har i det siste gjennomført idrettsmerkeprøver. Vi satsar på å få med eit par til ein kveld, men vil gjerne ha med oss enno fleire å prøve seg på dette. Det er berre å ta kontakt med Ole Magne, så går det an å finne ei tid der ein heilt utan noko meir ser kva det går ut på.
Les meir om krav/gjennomføring i venstre marg.

Tid for idrettsmerke

idrettsmerket_100.jpg

Vi vil med det første avvikle idrettsmerkeprøver. Truleg prøver vi komande fredag(23.10) kl 18 og laurdag kl 15.30 ved skulen.

Er du interessert, så ta deg ein tur for å sjå eller få orientering om krava. Det ligg også meir info under friidrett i venstre marg. Og for dei som er klare å prøve seg; ta gjerne litt trening i stille lengde på kjøkengolvet, men hugs å varme godt opp !

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski

Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

vipps-logo.png

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg

Vipps logo   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco