Vinterkarusellen

Resultat og bilde finn du under Friidrett og vinterkarusellen til venstre.

Så kom kunstdekket

img_6398.jpg

Endeleg, snart fire månader etter planen, var tsjekkiske Jozef, Jiri og Lucaci frå firmaet Polytan i dagane 10.-13. september på plass for å legge kunstdekke langs eine langsida og i lengdetilløpet på skulebana. Når vi no også får sand i gropa, tar det til å kome seg.

Medlemskontingent 2018.

Åheim IL håpar at flest muleg har betalt kontingent og vil støtte opp under arbeidet vårt. Prisane er i år slik:

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
Barn under skulealder  (en foresatt er medlem)    0 kr
Aktive Fotball 500 kr o/ 16 år
400 kr u/16 år
  Dametrim 500 kr o/ 19 år
200 kr u/16år
     

Det vil seie at eit barn som er med på fotball skal betale 400,-

Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

Trening torsdag

lam_bilde_friidrett_tau.jpg

Om helse og anna held seg oppe, prøver vi å starte opp att med friidrettstreningar i hallen frå torsdag 6. januar. For gruppa 6-9 år ca 18 - 18.50. For 10 år og eldre frå 19-20.00. Sko er ein fordel. Hugs at det skal vere lyse sålar.

Friidrettsgruppa

1. mai nærmar seg. Før den tid er det terrengløp på Hauane, og for så vidt på Dimna, men det kjem kanskje litt på tvers med dato. Vi vil etter påske starte utetreningar for dei yngre, sjå under.

HUGS:

Det er aldri for seint å starte treninga og aller best no...

Ole Magne
(911 84479)

FRIIDRETT 

117918_thumb.jpg

Tar litt springetrening framfor 1. mailøpet også i dag torsdag 28.april, for dei yngre ca 18.30 - 19.15. For aldersgruppa ca 10 - 49 år frå ca 19.30 - 20.15.

Framover vil vi framleis ha trening, i alle fall for dei eldre, frå torsdag 12. mai og utover, der vi trenar meir stemneretta.  

 

Idrettsmerke
53059_thumb.jpg

Sju personar har i det siste gjennomført idrettsmerkeprøver. Vi satsar på å få med eit par til ein kveld, men vil gjerne ha med oss enno fleire å prøve seg på dette. Det er berre å ta kontakt med Ole Magne, så går det an å finne ei tid der ein heilt utan noko meir ser kva det går ut på.
Les meir om krav/gjennomføring i venstre marg.

Tid for idrettsmerke

idrettsmerket_100.jpg

Vi vil med det første avvikle idrettsmerkeprøver. Truleg prøver vi komande fredag(23.10) kl 18 og laurdag kl 15.30 ved skulen.

Er du interessert, så ta deg ein tur for å sjå eller få orientering om krava. Det ligg også meir info under friidrett i venstre marg. Og for dei som er klare å prøve seg; ta gjerne litt trening i stille lengde på kjøkengolvet, men hugs å varme godt opp !

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no
             aaheim.il@gmail.com

Org.nr:971369418

Kart Duestøylen

www.facebook.com/

Åheim IL
Åheim IL - fotball
Åheim IL Friidrett/Ski

Åheim IL fjelltrim

vipps: nr 130056

vipps-logo.png

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg

Vipps logo   
vipps: nr 130056

sbm_logo_3x.png

Sibelco