Medlemskontingent 2016.

Åheim IL håpar at flest muleg har betalt kontingent og vil støtte opp under arbeidet vårt. Prisane er i år slik:

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
Barn under skulealder  (en foresatt er medlem)    0 kr
Aktive Fotball 700 kr
  Dametrim 500 kr
  Andre ativteter 100/200 k

Det vil seie at eit barn som er med på fotball skal betale 700,-

Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

Kontingenten er
                                             Fotball       700,- 
                                          Dametrim       500,-
 Barn som er med på andre aktiviteter  100,-
Voksne medlemmer/støttemedlemmer 200,- 
Barn Under skolepliktig alder 0,- (Når en av foresatte er medlem)


Beløpet betales inn til konto: 3910 41 41777 Det er viktig at innbetalingen vert merka med namn, fødsels-nr, mob-nr, e-post.
Betalar du for fleire barn, legg inn navn og info. for alle. Dette gjer det lettare å få registrert innbetalinga rett.

Det er ingen krav om å stille på dugnad knytta opp mot medlemskapet, men dei aller fleste foreldre stiller opp når vi har større arrangement og andre store oppgaver som skal utførast, for å sikre at vi har midlar og anlegg til å drive aktivitetene våre.
Åheim IL har gjort store investeringer på anlegg dei siste par åra. 
Det er fremdeles stort behov for støtte til å gjennomføre tiltak til beste for barn og unge, og hele lokalsamfunnet vårt.

Takk for at dere er medlemmer i Åheim IL og lykke til med aktivitetene i 2016.

Lurer du på om de har betalt?

Ta gjerne kontakt med medlemsansvarlig
Magnar Bakke mob: 94487404

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no

Org.nr:971369418

Dagens kamper i krets
trykk på teksten
A-lag   Stadlandet /Åheim

sibelco.png

Terminlister og tabeller


1. mai løpet Åheim 2016

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg
sibelco789.png