Retningslinjer / Skjema for oppmenn.

Dersom det er navn som mangler på dommerlisten er det bare å ta kontakt med Geir så skal det bli ordnet. Dommerlisten er "resirkulert" så det kan hende at noen ikke er like interessert i å dømme. Vi skal prøve å få flere navn på listen etter hvert.

busspengar_skjema.docx
busspengar_skjema.pdf
dommerliste_sesongen_2012.doc
fair_play_kontrakt.docx
fair_play_kontrakt.pdf
reisekasse_skjema.docx
reisekasse_skjema.pdf
retningslinjer_for_oppmenn.doc
retningslinjer_for_oppmenn.pdf

Medlemskontingent 2016.

Åheim IL håpar at flest muleg har betalt kontingent og vil støtte opp under arbeidet vårt. Prisane er i år slik:

Medlemsavgift Voksne 200 kr
  Barn 100 kr
  Støtte 200 kr
Barn under skulealder  (en foresatt er medlem)    0 kr
Aktive Fotball 700 kr
  Dametrim 500 kr
  Andre ativteter 100/200 k

Det vil seie at eit barn som er med på fotball skal betale 700,-

Beløpet skal betalast til medlemskonto: 3910 41 41777

A-lag 2014

Sesongen 2014 med mål om å rykke opp igjen til 5.divisjon.

Utsendinger fra styret i Åheim IL har vært i møte med Vanylven Utvikling med tanke på samling av fotballen i Vanylven. Det som er bestemt i saken er at vi skal ha et møte over nyttår der vi møter de andre klubbene i kommunen for å diskutere mulighetene for et formalisert samarbeid.

Ting tar tid. Selv om vi alle ser at vi før eller siden må gå sammen for å opprettholde aktiviteten i vårt område blir det vanskelig å klare dette for kommende sesong. Vi må se litt lenger frem i tid. For G16 er det avtalt et samarbeid med VanKam. Dette samarbeidet har fungert supert i flere år men det er viktig at det er et tilbud den dagen man er ferdig i yngres. Da må vi ha et A-lag. Vi ser også på mulighet til å få til et samarbeidslag på G19, nord eller sør om fylkesgrensa.

Planen for Åheim IL på seniornivå er et A-lag i 6.divisjon. Det er viktig for lokalsamfunnet at vi klarer å opprettholde aktiviteten og ønsker å bidra til at ungdommene våre kommer hjem i helgene. Et lokalsamfunn med respekt for seg selv har et fotballtilbud til ungdom og unge voksne. De siste årene har Åheim IL brukt mye energi og økonomiske midler til oppgradering av anlegg. Vi har bygd klubbhus, tribune på stadion, innkjøp av utstyr for å holde gressbanen i drift hele sesongene og vi har fått på plass kunstgressbanen. Nå er tiden kommet for å investere litt mer i det sportslige. Vi er innstilt på å betale trener for A-lag og vi vil gi økonomisk støtte til spillere slik at de kan komme seg på kamp og trening uten at det skal bli en stor utgift for hver enkelt. For å gjøre det enkelt for de som bor vekke er det en mulighet å leie bane. Vi kan leie inn en trener til å ta ei økt på bortebane i løpet av uka. Hjemme har vi de beste treningsfasilitetene som har vært i Åheim IL sin historie, med hallen kunstgressbanen og ei gressbane som vi skal klare å ha i drift store deler av året.

Vi håper at spillerne vil støtte opp om laget og gi oss en morsom og spennende sesong.

Ønsker du å bidra eller har innspill å komme med så send en epost til aaheim.il@gmail.com

Her er link til kretsen sin dokumentbank.

Du finner søknad om omberamming av kamp, blanke dommerkort, skjema for ikke møtt dommer, ..osv.

 Regler for reisegodtgjørelse i Åheim IL.

reiseregningsreglement_for_ail_21022011.docx
reiseregningsreglement_for_ail_21022011.pdf

 ABC for lagledere

 Her følger en liten oversikt over noen viktige regler og retningslinjer som vi ber alle lagledere om å gjøre seg kjent med. Spesielt lagledere for lag over 12 år bør ha god kjennskap til disse reglene.

abc_for_lagledere.pdf

 Klubbinfo - nye satser for bot/gebyr

2011_nye_satser_for_b_ter_gebyr.pdf

Åheim IL
Postboks 17
6146 ÅHEIM
E-post: post@aaheim.no

Org.nr:971369418

Dagens kamper i krets
trykk på teksten
A-lag   Stadlandet /Åheim

sibelco.png

Terminlister og tabeller


1. mai løpet Åheim 2016

Medlems.
kontonr. : 3910 41 41777
Hoved.

Kontonr. : 3972 20 36100

spbm_logo_farge.jpg
sibelco789.png