Fra: Reidar Vågnes [reidar.vaagnes@aafk.no]
Sendt: 11. august 2009 12:02
Til: jan.thue@tussa.com
Emne: VS: Trenerutviklingstiltak

 

 

Mer trenerutvikling med Aafk

Trenerutviklingsprosjektet til Aafk og SFK, som har blitt en kjempesuksess, fortsetter nå etter ferien med nye steder og datoer.

Denne gjengen er klar for nye trenerutviklingstiltak i barnefotballen på Sunnmøre. F.v. klubbutvikler Svein Ove Haugen i SFK, spillerne Jonathan Parr, Peter Orry Larsen, Trond Fredriksen og Amdund Skiri samt utviklingsansvarlig Reidar Vågnes i Aafk.

Denne gjengen er klar for nye trenerutviklingstiltak i barnefotballen på Sunnmøre. F.v. klubbutvikler Svein Ove Haugen i SFK, spillerne Jonathan Parr, Peter Orry Larsen, Trond Fredriksen og Amdund Skiri samt utviklingsansvarlig Reidar Vågnes i Aafk.

 

 

Reidar Vågnes, som er ansvarlig for prosjektet fra Aafk, forteller at det er flott å se all entusiasmen og interessen som en blir møtt av ute i klubbene. Det må få ringvirkninger etter hvert med alle trenere som ønsker å tilegne seg kompetanse og vi er ikke i tvil om at dette vil føre til en bedre treningshverdag for mange spillere ute i klubbene.

Dette bekreftes også fra fotballkretsen der Svein Ove Haugen forteller at når en er ute i klubbene ser en ofte igjen akkurat det en har jobbet med på de siste samlingene samt en masse fornøyde spillere.

- Videre er dette helt klart et av de beste tiltakene vi har sett på mange år. Med bakgrunn i dette vil fotballkretsen oppmode den enkelte klubb om å legge ekstra innsats i å få med flest mulig trenere/lagledere/fotballinteresserte på samlingene.

Todelt samling
Den enkelte samling vil to-deles slik som tidliger, der en i første del er inne og jobber med ett lite "trenerverksted" hvor en planlegger treningsøkten i fellesskap samt diskuterer/får innspill rundt valgte emne.

Andre del blir da treningsøkten ute på feltet der 16-18 spillere i 11-års alderen trenes av en Aafk spiller i tillegg til at trenerne på samlingen jobber med utviklingsmoment rundt valgte tema. Hødd vil fortsatt være med i prosjektet, men da først og fremst på søre-Sunnmøre.

NB! Møt opp seinest 10 min. før samling slik vi får begynne presis.

Samlingene er selvfølgelig gratis og åpen for alle som måtte ønske å tilegne seg kompetanse innen barnefotballen eller fotball generelt. - MØT OPP !

Dato

Tidspkt.

Sted

Trener spillere

Veileder Trenere

18.aug

17:45

Sæbø

Trond Fredriksen

Reidar Vågnes

18.aug

18:30

Blindheim

Jonathan Parr

Jon Olav Kriken

25.aug

17:45

SIF

Trond Fredriksen

Bjørn Nedreskodje

1. sept.

17:45

Åheim

Peter Orry Larsen

Reidar Vågnes

15. sept.

17:45

Sykkylven

Amund Skiri

Reidar Vågnes

15. sept.

17:45

Ravn

Trond Fredriksen

Svein Ove Haugen

15. sept.

17:45

Langevåg

Peter Orry Larsen

Jon Olav Kriken

15. sept.

17:45

Volda

Jonathan Parr

Knut Ertesvåg

22. sept.

17:45

Norborg

Ikke klar foreløpig

Svein Ove Haugen

29. sept.

17:45

Ørskog

Amund Skiri

Hallgeir Austnes

29. sept.

17:45

Valder

Ikke klar foreløpig

Reidar Vågnes

29. sept.

17:45

Emblem

Peter Orry Larsen

Ronny Ødegård

29. sept.

17:45

Ørsta

Ikke klar foreløpig

Svein Ove Haugen