Skriv ut

Informasjon og påmelding

1.mailøpet 2019

bilde_logo.jpg

Starttider: Løpet startar kl 13 med junior, senior, veteran. Ca 13.25 Gutar og jenter 15-18 år. Ca 13.40 klasser frå 14 år og nedover. Rekruttar 10 år og yngre frå ca 14.00. Ver ute i god tid.

Påmelding

Ring/sms til 41140389 Husk oppgi fødselsår.

Mail: jon.sivert@gmail.com

Stad:
Start og mål ved Olivinhallen, Åheim, der det også er stemnekontor og garderober. Tid: Løpet starter kl.13.00 Klasser: Alle klasser.
NB: Senior/veteran startar først, kl 13.

Løyper:
Menn / kvinner senior, veteran og junior: 3000 m
Jenter/gutar 15-18 år: 900 m
Jenter og gutar 11-14 år: 640 m
Rekrutt 9-10 år: 460 m
Rekrutt 8-5 år: 220m

Startkontingent:
Jenter og gutar 5-12 år: kr. 60,-
Jenter og gutar 13-18 år: kr. 100,-
Junior, senior, veteran: kr. 120,-

Betaling ved oppmøte eller til konto: 3972 20 36 100
Betalt friidrettslisens i klassene 13 år og eldre gir kr. 20,- i rabatt.
Gje opp lisensnr.

NB! ETTERPÅMELDING SKAPER STORT EKSTRAARBEID!
PÅMELDING LØPSDAGEN kr. 20.- I TILLEGG!!

Vandrepokal:
Det er sett opp vandrepokal, ein for kvinner og ein for menn.
For å få pokalen til odel og eige må ein vinne løpet tre gonger.

Informasjon / påmelding:

Ole Magne Kvalsvik, 6144 SYLTE
tlf. 70 02 20 91, mobil 91 18 44 79,
e-post: olemkv@outlook.com

el. Jon Sivert Thue, Slagnes, 6146 Åheim
mobil 41 14 03 89
e-post: jon.sivert@gmail.com

SKRIFTLEG PÅMELDING POSTSTEMPLA SEINAST  25.04.2019.
PÅMELDING MAIL /TLF.  SEINAST MÅNDAG 29.04.2019.
HUGS FRISTEN!
Premie til alle som fullfører, i hallen etter at stemnet er slutt.ca 15.30 - 16.15

invitasjon_1_mail_pet2019.pdf
startliste_1_mai_l_pet_2019_2_.xlsx
startliste_word_1_mai-l_pet_2019_1_.docx